هَش

000000000000000001f6479a4cf50952bbbfc124850876b7fe4ffffeec74449b

General info

استخراج شده در
۲۴ مارس ۲۰۱۹ ۰۷:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
78 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002326 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
165 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
155 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,675.36 BCH {{ Math.abs(change) }}% 607,239 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,687.86 BCH {{ Math.abs(change) }}% 609,304 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00078861 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,410.77 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,065 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50078861 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,065 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 34,162 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ مارس ۲۰۱۹ ۰۶:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9c1e55 7071df86175ef6c84fbfec808d584d651782ee83e0313ba26a99 84f2fa
سختی 224,692,053,155 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 498,016,881 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,973,874 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e288d0a6d40ff65c e1ed92
داده‌های کوین‌بیس A%˾E?A%˽3/BTC.TOP/mm16RdJ4\Q*/PM]Bk2B= {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
511.45 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}