هَش

0000000000000000003ad2167f3fc5d779b1a5ddfa7a4c4b1b665723151d8b27

General info

استخراج شده در
۲۳ مارس ۲۰۱۹ ۱۱:۵۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004373 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
93.84 BCH
مجموع خروجی
106.34 BCH
مجموع کارمزد
0.00037041 BCH
شاخص Coindays destroyed
293.62
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50037041 BCH
اندازه 8,675
زمان متوسط ۲۳ مارس ۲۰۱۹ ۱۰:۴۴ UTC
ورژن 541065216 10    20400000 16
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2
ریشه مرکل ccfce 2ebfa7d1d7818d6fc9403004899bf64b47346df2989d3ed8327120 3ad9e
سختی 232,780,464,764
نانس 1,370,766,048
بیت 402,962,731
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e271544e2cd6e15cb a36ba
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/ ]E

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}