هَش

0000000000000000014d7fb722cc6320aee7f668572bd6ac2c748656b052dc0d

General info

استخراج شده در
۲۳ مارس ۲۰۱۹ ۰۰:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
33 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003127 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
45 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
59 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
16,305.95 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,551,686 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
16,318.45 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,553,643 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00027448 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
36.89 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,956 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50027448 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,956 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 8,985 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ مارس ۲۰۱۹ ۲۳:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 392a2c a186f322c9e46d6b61cc23ae9616f9262b3675a473e71d7a12c1 80bedd
سختی 225,125,188,711 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,405,232,456 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,973,257 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e261cdfb7273933a e6d91e
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/ Dq {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
514.94 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}