هَش

00000000000000000361c66d7a2b6a9811ea5c09ce0474652cf779feade99cb1

General info

استخراج شده در
۲۳ مارس ۲۰۱۹ ۰۰:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
15 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001518 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
25 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
23 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
37.10 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,805 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
49.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,762 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00008308 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
16.75 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,956 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50008308 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,956 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 5,723 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ مارس ۲۰۱۹ ۲۳:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ff7bfa 6b62b16c9c60c525aca04107867a666b660f0ff8f3a05ac6521b d56fd2
سختی 226,581,349,763 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,215,805,088 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,971,200 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e2619990bc447608 62041a
داده‌های کوین‌بیس A%^}A%^U/BTC.TOP/mmځF<O/Ų$ku}x'; D {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
594.55 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}