هَش

000000000000000003d5c55b09009bf63f9b9f61a18a5038f779515e80de1f69

General info

استخراج شده در
۲۲ مارس ۲۰۱۹ ۲۲:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
51 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00007093 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
112 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
102 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
699.15 BCH {{ Math.abs(change) }}% 106,793 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
711.65 BCH {{ Math.abs(change) }}% 108,702 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00163783 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,475.31 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,909 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50163783 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,910 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 23,343 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ مارس ۲۰۱۹ ۲۱:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 605d6d 068822f24a833cddbbb404de7b758622ecadee8b523f1dc167e7 4eef14
سختی 235,341,073,445 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,749,553,516 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,959,363 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e25f4b8b432fe836 65b0d5
داده‌های کوین‌بیس A%X㌎|A%X}/BTC.TOP/mm!SFtfӅ2a=cd!br~ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
518.74 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}