هَش

00000000000000000308a3a623e768f0c22a4e635a07002b308e4cec289e6081

General info

استخراج شده در
۲۱ مارس ۲۰۱۹ ۱۶:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
137 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002277 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
451 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
363 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10,735.61 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,700,875 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
10,748.11 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,702,855 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0030425 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,585.45 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,980 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5030425 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,981 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 133,852 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۱ مارس ۲۰۱۹ ۱۵:۰۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل fae85a 0d0509d8360bb66bf1b150b424d8db219c5b9b1d18099fa6be55 3aa723
سختی 200,001,372,617 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,825,573,040 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,013,464 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e2398ee05db28e2f 4dc023
داده‌های کوین‌بیس 体\d/BTC.COM/mmhJ& xO.=kg/Ң}9YUv' {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
558.22 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}