هَش

0000000000000000026f50cd66d6dfd76402f3ed05c4c8036196144f755ec59b

General info

استخراج شده در
۲۰ مارس ۲۰۱۹ ۰۴:۰۲ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003281 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
7,615.65 BCH
مجموع خروجی
7,628.15 BCH
مجموع کارمزد
0.00122089 BCH
شاخص Coindays destroyed
733.02
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50122089 BCH
اندازه 37,466
زمان متوسط ۲۰ مارس ۲۰۱۹ ۰۳:۲۰ UTC
ورژن 541065216 10    20400000 16
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2
ریشه مرکل ef437 2c1c53ab23f1018cfe8fb5374ad1332750f1b6dfa40c0649d5cec5 47334
سختی 235,888,847,690
نانس 2,422,304,561
بیت 402,958,652
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e20fd32455208cb19 d151c
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by jiangliang/,mm*{  U-+9S= A2sZ r_Bݵ

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}