هَش

0000000000000000025fc3bdb811618e544565d34ba8930390b51347028c30ec

General info

استخراج شده در
۲۰ مارس ۲۰۱۹ ۰۱:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
436 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001592 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
653 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,158 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
29,778.12 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,762,951 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
29,790.62 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,764,951 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0029414 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,660.81 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,999 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5029414 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 185,014 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۰ مارس ۲۰۱۹ ۰۰:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 0780d8 d82430b510b82225ddb23d971b875547d5d0840d5a51f86b0939 e45a48
سختی 224,532,418,020 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,219,509,785 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,974,102 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e20b9b229750624b 27e13d
داده‌های کوین‌بیس \c/BTC.COM/mm%CP/k̹!lfso {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
516.33 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}