هَش

0000000000000000024589f2690e8ec4933fdf5f2f6a1af59670fd77c95b30ec

General info

استخراج شده در
۱۹ مارس ۲۰۱۹ ۲۱:۵۲ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002376 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
4,988.08 BCH
مجموع خروجی
5,000.58 BCH
مجموع کارمزد
0.00059844 BCH
شاخص Coindays destroyed
28.15
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50059844 BCH
اندازه 26,971
زمان متوسط ۱۹ مارس ۲۰۱۹ ۲۱:۰۳ UTC
ورژن 541065216 10    20400000 16
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2
ریشه مرکل d0d59 75cd563b4c49c398eb97edb9bb172d0b4540d7f22cd285484d38aa 88733
سختی 232,918,162,832
نانس 2,420,634,309
بیت 402,962,548
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e2080835f619725b6 6734b
داده‌های کوین‌بیس 

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}