هَش

0000000000000000029fefccd1cfb6fbbab993badd0e9b3c34512029e0d9effb

General info

استخراج شده در
۱۹ مارس ۲۰۱۹ ۰۵:۵۹ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.0001152 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
5.89 BCH
مجموع خروجی
18.39 BCH
مجموع کارمزد
0.00062095 BCH
شاخص Coindays destroyed
93.95
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50062095 BCH
اندازه 5,602
زمان متوسط ۱۹ مارس ۲۰۱۹ ۰۵:۳۰ UTC
ورژن 549453824 10    20c00000 16
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2
ریشه مرکل f2b02 b932b82c8197b4f55c27b76b04a548bc8be39e3d8381154ae65065 165da
سختی 223,800,174,323
نانس 853,241,352
بیت 402,975,152
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e1f4020bd9c3d541d a64b1
داده‌های کوین‌بیس P\/unknown/unknown/unknown/

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}