هَش

00000000000000000033ba1edec53d1814f1f9f38d57f91119205143be0cb92c

General info

استخراج شده در
۱۹ مارس ۲۰۱۹ ۰۵:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
44 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001323 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
146 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
126 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,761.73 BCH {{ Math.abs(change) }}% 443,882 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,774.23 BCH {{ Math.abs(change) }}% 445,891 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00035025 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
667.62 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,009 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50035025 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,009 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 26,720 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ مارس ۲۰۱۹ ۰۵:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f5777b 4dc22a23c15c39ee6bb8ddd962d101394a05291711c41673dc41 00af12
سختی 223,985,223,985 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,500,707,052 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,974,886 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e1f365a2f09f2130 6a94fc
داده‌های کوین‌بیس A$ <=A$ <2/BTC.TOP/mm⛬1e_)J,&F*9;9c {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر