هَش

0000000000000000005827bd02ad24fa79a49ecfb141fe41f4db137794ab8b8c

General info

استخراج شده در
۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ ۲۳:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
34 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001031 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
41 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,933 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
612.91 BCH {{ Math.abs(change) }}% 243,529 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
625.41 BCH {{ Math.abs(change) }}% 248,496 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00110445 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
22,575.67 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50110445 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 107,368 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ ۲۲:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 74da72 2da450dc8f7d772e976068ae4a435f17d3eb878265ab7dff42e3 c471b3
سختی 949,623,670,927 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 573,549,965 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,729,063 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000d3ccdef422e004d8 e6eeed
داده‌های کوین‌بیس AոAոɾS/pool.bitcoin.com/6GE {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}