هَش

000000000000000000739a208423070ced3b70ef7b30024565afc4b76280d800

General info

استخراج شده در
۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ ۰۵:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
CoinGeek {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
93 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00017163 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
150 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
184 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,072.62 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,008,659 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,085.12 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,014,742 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00565598 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,414.11 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,083 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50565598 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,086 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 33,152 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ ۰۴:۲۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 530520 9cb9722d38595bc8be270b0a5313758d759498aec9857d77b325 3b6018
سختی 564,069,502,492 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 743,762,054 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,780,928 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000d311ad1ce577a8f5 928b5e
داده‌های کوین‌بیس /coingeek.com/hpm#7~} {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
289.39 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}