هَش

000000000000000000c673c98ed1c8eed404688388ccdec49a7adb40897c9648

General info

استخراج شده در
۰۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ۱۲:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
21,492 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001150 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
21,760 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
48,015 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,764.06 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,733,870 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,776.56 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,741,710 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.05428999 BCH {{ Math.abs(change) }}% 34 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
13,445.24 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,841 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.55428999 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,875 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 4,720,950 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ۱۱:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8d493d df0c6d574e9279654a735f422dba4cce922335fb0111dd784d2d 40cd82
سختی 606,352,406,058 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 211,518,988 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,772,020 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000bf10fd44d6837357 5b26c7
داده‌های کوین‌بیس V/ViaBTC/Mined by nms9135/,mmvoKj}"jDսW݂o)=z$&N6U {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}