هَش

000000000000000001d86533485a92403e901217007cb9bd19e6815aa280776b

General info

استخراج شده در
۰۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ۰۹:۱۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
CoinGeek {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
28,699 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001298 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
29,513 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
63,504 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
8,629.01 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,412,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
8,641.51 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,420,740 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.08256246 BCH {{ Math.abs(change) }}% 52 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
267,239.57 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,841 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.58256246 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,893 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 6,361,228 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ۰۸:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b591df c272204646d88cc9b36d160df7ae1bc51a05ba3f3ea998e0627f cc5e09
سختی 572,704,180,056 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,953,601,513 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,779,002 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000bf066d7e2ad55489 54bcae
داده‌های کوین‌بیس V/coingeek.com/sp]Aܧ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}