هَش

00000000000000000158a3ed5b3094afaca7890d039c476fbf7ca6c90410d2d5

General info

استخراج شده در
۰۳ سپتامبر ۲۰۱۸ ۰۷:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
7,192 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001245 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,663 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
18,289 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,050.34 BCH {{ Math.abs(change) }}% 659,783 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,062.84 BCH {{ Math.abs(change) }}% 667,635 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02131833 BCH {{ Math.abs(change) }}% 13 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,042.39 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,852 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.52131833 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,865 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,712,925 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ سپتامبر ۲۰۱۸ ۰۶:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 77acac 7306487dc7966c1257ab4eef63e4c664992ec372f55df30c182a 953cd2
سختی 570,121,328,973 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,411,080,569 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,779,572 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000beb6303901dfcb3d b7d20c
داده‌های کوین‌بیس [d/BTC.COM/mm8}7Nl9טuvtj(hm b {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}