هَش

000000000000000000ec721b6d4148838030a8d086d6b8629616024078d9bd86

General info

استخراج شده در
۰۳ سپتامبر ۲۰۱۸ ۰۷:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
221 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001590 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
278 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
238 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
792.43 BCH {{ Math.abs(change) }}% 497,773 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
804.93 BCH {{ Math.abs(change) }}% 505,625 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00082344 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
7,748.59 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,852 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50082344 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,853 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 52,020 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ سپتامبر ۲۰۱۸ ۰۶:۳۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6164e0 86948b3556d906ecf4f4b13027d43106dd617ed0fac241ad646c 9a10cb
سختی 563,319,844,007 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,256,027,450 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,781,098 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000beb5ab7a9c0817eb 32e605
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool10- [mIX {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}