هَش

0000000000000000019847cfdd01d41f1d797e481d2317d896e0ff090c406a4b

General info

استخراج شده در
۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ۲۱:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
168 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003016 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
320 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,008 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
763.24 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,026,560 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
775.74 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,043,370 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00255303 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,461.46 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,813 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50255303 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,816 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 84,888 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ۲۰:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5b2d68 65251dc04469c2d77b5c26db845ae87801e46fc20a762de6c184 5455b5
سختی 557,238,376,972 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,673,563,756 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,782,494 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000097b149adecb42b27 7576b4
داده‌های کوین‌بیس 'ZmmD(x8 uv<=Pz8VwW Aӗ1 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}