هَش

000000000000000000771cd9fe1981ad19cfc4ac104a404a4608f2a53c545abf

General info

استخراج شده در
۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ۲۱:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
22 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00008768 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
28 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
65 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
136.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 183,586 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
149.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 200,399 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00059344 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
316.56 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,813 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50059344 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,813 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 7,019 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ۲۰:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2b459d 1515fdae82c3ee8219ec02b03f452114a9f3aaef0c8b3c55abcc aa91e8
سختی 556,721,737,822 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 843,376,404 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,782,614 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000097b0c7ef6c1b9e2a 4218ef
داده‌های کوین‌بیس AֹvJYAֹu/BTC.TOP/mm@+21:MA7m^{h1 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}