هَش

00000000000000000071e2af14facf477f27ad25dfc8f83ae079ad22c1722b19

General info

استخراج شده در
۱۸ مارس ۲۰۱۸ ۰۲:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
268 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002672 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,822 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,722 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,402.75 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,046,520 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,415.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,058,190 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01074602 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
26,342.31 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11,676 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51074602 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11,686 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 402,451 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ مارس ۲۰۱۸ ۰۱:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 30cd72 77a252a717ab52bbeabe7bc7ac83d43f90d7017fd3ef60fe6a28 998738
سختی 402,246,878,200 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,651,529,450 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,832,319 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000008e89e2d6292d48cf 3ab2f1
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com//EB8/AD12/+jfG {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}