هَش

0000000000000000034776c839cb7a654692b6be20bfe9b156fadd372e5b0e70

General info

استخراج شده در
۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ ۰۸:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
121 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00011616 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
550 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
234 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,211.43 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,846,110 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,223.93 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,862,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01207496 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
171,512.07 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,088 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51207496 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,103 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 104,140 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ ۰۷:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 364af8 4e59f01311ab987ecc2b3e4cd7ca21c23adbc8bf864a77c87415 a4cde6
سختی 135,470,766,946 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,717,982,863 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,185,081 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000007f03959feeca3013 79fd60
داده‌های کوین‌بیس A% Z,*x {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}