هَش

000000000000000007d4646d9bfa575cbe0ee9390150b0a93c3cccd2ac364919

General info

استخراج شده در
۰۹ دسامبر ۲۰۱۷ ۰۴:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
557 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00014189 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,978 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,086 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
59,601.48 BCH {{ Math.abs(change) }}% 81,608,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
59,613.98 BCH {{ Math.abs(change) }}% 81,625,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.05271691 BCH {{ Math.abs(change) }}% 72 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
77,627.40 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 17,116 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.55271691 BCH {{ Math.abs(change) }}% 17,188 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 371,731 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۹ دسامبر ۲۰۱۷ ۰۲:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 111ffc 706cb8b115f0b3c06c5ab76daefefffd218104be4fab917b223e 08c38b
سختی 134,415,702,604 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,346,637,261 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,189,256 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000007eeedd1d00d30e7c 067f7f
داده‌های کوین‌بیس A% Z+h&-l {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}