هَش

00000000000000000113cde06da23052babb64f46daab6ad548ab11be81f3430

General info

استخراج شده در
۲۲ اوت ۲۰۱۷ ۰۴:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BATPOOL {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
4 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00055162 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
12 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
21.12 BCH {{ Math.abs(change) }}% 14,359 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
33.62 BCH {{ Math.abs(change) }}% 22,859 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00129023 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
134.62 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50129023 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,501 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 2,579 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ اوت ۲۰۱۷ ۰۳:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ae0c53 31890ea4ba3abe894b40c97b8fbcc37a8d842a82462efa822119 f009fb
سختی 68,222,137,510 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,217,419,126 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,709,388 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000075373fddb68e28d3 2ee9b6
داده‌های کوین‌بیس  Y/BATPOOL/mmI@4qdYÚiQ' TwEC*v+Z {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
334.77 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}