هَش

000000000000000000d9903dccc3bddba18ac9f070995636f1c6f876b2b60474

General info

استخراج شده در
۲۲ اوت ۲۰۱۷ ۰۴:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
4 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00182737 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
8 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11.33 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,703 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
23.83 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,203 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00225315 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
75.74 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50225315 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,502 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,442 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ اوت ۲۰۱۷ ۰۳:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c1297b 9b2ef46c2a5f56d0796bc537759ca9ffe2fb4b9854f08b4f565c 0107ee
سختی 68,222,137,510 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 350,547,338 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,709,388 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000075372ffb4b771807 b5d76f
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Hello World!/fF/*P {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
202.68 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}