هَش

0000000000000000014256eba7c1a7a8b57d63e766dbae85214256a39184b977

General info

استخراج شده در
۰۸ ژوئیه ۲۰۱۷ ۰۷:۴۲ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00243785 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
56,361.34 BCH
مجموع خروجی
56,373.84 BCH
مجموع کارمزد
2.43297801 BCH
شاخص Coindays destroyed
70,942.27
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
14.93297801 BCH
اندازه 998,262
زمان متوسط ۰۸ ژوئیه ۲۰۱۷ ۰۶:۵۳ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل eb680 6b395b3d7a78936b8b8d7eb41d6de4e7500783f8983fc0a2dac6d2 d283c
سختی 708,659,466,230
نانس 4,120,745,136
بیت 402,754,864
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000699dc1a3375bb1729 c0940
داده‌های کوین‌بیس gt;(Mined by AntPool usa2/EB1/AD6/NYA/> Y`mm̶c_":N?j≲UX"/[ͼ``6

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}