اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000f3498cb8b37b72e78f47f648960f2d6e9af656db7c3150

General info

استخراج شده در
۰۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ۱۵:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCC Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,721 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00227415 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,157 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,748 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
27,278.01 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
27,290.51 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
2.26957153 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
177,968.56 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.76957153 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,253 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ۱۴:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2c0f5b f54d33415b1e179ecdc7d02b0803938a1b643f8d19f1b70ecf05 104a70
سختی 711,697,198,174 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,071,359,236 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,754,430 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000066f1bd5377df5ec9 b16723
داده‌های کوین‌بیس :cS N+mn<DzF/w7],8`H8h&/BTCC/ Support /NYA/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}