هَش

00000000000000000102bb2d238d3d24c052f90305f06d1b44178f07e8a18b13

General info

استخراج شده در
۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ ۲۰:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,601 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00139619 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,057 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,987 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17,418.94 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
17,431.44 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.39338551 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
10,666.58 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
13.89338551 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,302 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ ۲۰:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 206a2f d23036f377ed64268e69a9d4220b05c0cafeb50c4632aa8a092e 5a7e5b
سختی 711,697,198,174 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 790,771,988 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,754,430 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000669a5ad229389eff 18447c
داده‌های کوین‌بیس VY/Bixin/BitcoinEnterprise/NYA/mmdJ<6ac"$C̳'؇=F=Ѫ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}