هَش

00000000000000000098ea4d87b7df0c50d721662f6231fe991a23148815e3e6

General info

استخراج شده در
۰۷ ژوئن ۲۰۱۷ ۲۳:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,174 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00345297 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,148 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,322 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,975.01 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,987.51 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
3.44921669 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
38,295.60 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
15.94921669 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 999,176 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۷ ژوئن ۲۰۱۷ ۲۳:۰۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 10a3ab 40959f338a0eb58024c57dbf6318b062fa79902b0ea0b76a7328 a56b81
سختی 678,760,110,083 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,434,645,889 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,759,343 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000005e6fda4598203d57 022d88
داده‌های کوین‌بیس AN"=AN" /EB1/AD6//BTC.TOP/mmΔFϿ@,K^&J0tR1UUU {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}