هَش

0000000000000000008ec9dc7604518a183d98f9565a661ece45a9aefa1f2b4d

General info

استخراج شده در
۰۷ ژوئن ۲۰۱۷ ۱۱:۳۶ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00304451 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
6,481.36 BCH
مجموع خروجی
6,493.86 BCH
مجموع کارمزد
3.03823915 BCH
شاخص Coindays destroyed
40,001.29
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
15.53823915 BCH
اندازه 998,179
زمان متوسط ۰۷ ژوئن ۲۰۱۷ ۱۰:۵۴ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 4729c 0f6342459f13de4242fde9732b095a84dd4d9e5684e20f017cac05 5527b
سختی 678,760,110,083
نانس 1,204,734,737
بیت 402,759,343
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000005e3bff084c01f60ac 9f8b8
داده‌های کوین‌بیس O7Y/Bixin/mmCl5 R\_ pZrk0/Ƣ}

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}