هَش

00000000000000000018212a8be83edf7504270cb551091fc7bf2efa0a6a03f7

General info

استخراج شده در
۰۶ ژوئن ۲۰۱۷ ۰۹:۳۸ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00114268 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
11,259.61 BCH
مجموع خروجی
11,272.11 BCH
مجموع کارمزد
1.14027244 BCH
شاخص Coindays destroyed
7,347.08
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
13.64027244 BCH
اندازه 998,172
زمان متوسط ۰۶ ژوئن ۲۰۱۷ ۰۹:۰۴ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 5c1f1 16dcd51af084ad047d88039bd5300ce8e0ca4220cd1a1c187fe6cd 703ff
سختی 678,760,110,083
نانس 209,611,824
بیت 402,759,343
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000005dd9d6e68e365cccc d4b9c
داده‌های کوین‌بیس ,x6Y/BTC.COM/mm,[u 'U#]wm9_)/I

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}