هَش

00000000000000000188b808ba33045402e8f4bbeb86c780eab96b80419768f2

General info

استخراج شده در
۲۵ مارس ۲۰۱۷ ۱۱:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,429 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00170253 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,506 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,764 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
24,090.29 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
24,102.79 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.69898382 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
171,575.09 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.19898382 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,163 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ مارس ۲۰۱۷ ۱۰:۰۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 56386e 4744422a0bbbc635467c1ddb084210396c46fef1c241901027d7 3ebb09
سختی 475,705,205,062 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 108,251,073 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,804,657 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000487e46db0680880e 47b863
داده‌های کوین‌بیس mm'$"AM%΍.5՛%$ipJR'/EB1/AD6/slush/ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
628.62 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}