هَش

0000000000000000013af9264266574a878bf8fcb7d29df43196094c95cddb33

General info

استخراج شده در
۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ ۰۱:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,427 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00025495 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,218 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,915 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,529.79 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,542.29 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.25439981 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,908.66 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.75439981 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,071 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ ۰۱:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 1de5a1 8ae33b5e3b5d2de734cf3a58ddc17542935f395544a091fa428e 1be356
سختی 336,899,932,796 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 388,210,938 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,867,065 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000038e76c0ec4567a48 0c0cf0
داده‌های کوین‌بیس  Mined by AntPool usa1 %5 X}v y {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}