هَش

00000000000000000087f6369982039eb14275f2990a8f3c21d28f25669f4ae6

General info

استخراج شده در
۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ ۲۳:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bixin {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,396 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00079192 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,517 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,850 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,741.96 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,754.46 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.79031529 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
14,688.40 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
13.29031529 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,194 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ ۲۲:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c44075 363e758a10fed813d90936c55aa62c3d21dd53ceec19c058394b 9e4248
سختی 317,688,400,354 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 26,833,932 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,879,999 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000035fa365d0d07a959 0be888
داده‌های کوین‌بیس /HaoBTC/岂伊地气暖,自有岁寒心。/ Wh {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}