هَش

0000000000000000017e931f9d2b8b4b22159f3ba357845ad47b6f160cea8ad3

General info

استخراج شده در
۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ ۱۲:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
GHash.IO {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,301 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00031943 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,563 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,643 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
9,494.60 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
9,507.10 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.31875164 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
135,239.22 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.81875164 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,101 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ ۱۲:۰۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6b3119 34db7cb2c0565e995f74e0074654b8b977dbc107eda525768287 f2d54c
سختی 213,492,501,108 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 882,837,712 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,990,697 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000020f055c0acc708c7 0565ce
داده‌های کوین‌بیس VW .R,mmq;(//+lK<OUdJ؅eN {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
289.39 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}