هَش

000000000000000002594528c9d345b1c3438a987b7c9fe667c14cc75f99b715

General info

استخراج شده در
۰۲ ژوئیه ۲۰۱۶ ۰۲:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCC Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
866 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00056144 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,486 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,955 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,835.51 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,860.51 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.19115729 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
883.40 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.19115729 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 341,598 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ ژوئیه ۲۰۱۶ ۰۲:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870913 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000001 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000001 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e482a8 bc586bb36667d0c885092da5419fbaec43dbc11deadcf35b0a8c 855fa0
سختی 209,453,158,595 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 499,282,445 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,997,206 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000001e5555d038f77726 0a3520
داده‌های کوین‌بیس d TG텍_ar|]T0 ,͟6)) /BTCC/ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
197.68 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}