هَش

0000000000000000059a2ca4bc72f01d5f4123a137f467133c4f561729f6399f

General info

استخراج شده در
۱۳ فوریه ۲۰۱۵ ۱۷:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
digitalBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
795 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00014733 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,509 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,367 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,710.71 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,735.71 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.10742395 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
5,899.22 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BCH {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.10742395 BCH {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 729,327 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ فوریه ۲۰۱۵ ۱۶:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9de0da 30b1fb18188c27c2f789f87462e45b218fe673f42efa484b3b98 123d3e
سختی 44,455,415,962 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,621,890,159 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 404,274,055 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000004ad57769f603211 178535
داده‌های کوین‌بیس =/P2SH/).T0/agentD/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}