هَش

00000000000000001984609b45ec5756e3418c2ae3bd59044a7d94b1c86e98c8

General info

استخراج شده در
۰۲ ژانویه ۲۰۱۵ ۰۶:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCC Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
486 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00064324 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
843 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
965 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10,555.02 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
10,580.02 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.11110906 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
116,763.79 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.11110906 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 172,941 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ ژانویه ۲۰۱۵ ۰۵:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f60583 cc06a892b3e65d8c2f02c61b91eded5ae21a36fb0987bac9d813 cb828d
سختی 40,640,955,017 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,964,275,012 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 404,426,186 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000003bd87850c5b75ba 33dca6
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/(=Tl6 BTCChina Pool {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر