نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 6 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 5 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
200 {{ Math.abs(change) }}%
Legacy address format
تعداد خروجی
120 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
1 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
632.51 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل