نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 3 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
9 {{ Math.abs(change) }}%
Legacy address format
تعداد خروجی
9 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
2 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
628.68 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل