نوع
scripthash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
523 {{ Math.abs(change) }}%
فرمت آدرس Legacy
تعداد خروجی
266 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
9 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
570.83 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل