نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 2 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
ارسال‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
225 {{ Math.abs(change) }}%
Legacy address format

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
614.14 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل