نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 15 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
57 {{ Math.abs(change) }}%
فرمت آدرس Legacy
تعداد خروجی
56 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
55 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
584.88 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل