نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 11 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
ارسال‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 روز پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
66 {{ Math.abs(change) }}%
Legacy address format
تعداد خروجی
33 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
0 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
620.38 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل