نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 7 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
ارسال‌شده {{ Math.abs(change) }}% 11 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
333,335 {{ Math.abs(change) }}%
Legacy address format
تعداد خروجی
181,773 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
4 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
622.45 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل