نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 6 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
ارسال‌شده {{ Math.abs(change) }}% 6 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
38 {{ Math.abs(change) }}%
Legacy address format
تعداد خروجی
26 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
10 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BCH Price
630.19 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل